Buurt in opstand tegen geluidsoverlast Atrium
   Geluidsmeting op 10 juni door ambtenaar van de Zuidas
Vanaf zaterdag 6 juni 2015 ondervond de buurt extreme geluidsoverlast door het intrillen van de damwanden voor de parkeergarage van het Atrium. Lees hier de e-mail die de bewoners en bedrijven in de omgeving op 9 juni kregen. Op 13 juni kregen de bewoners een brief dat er op zaterdagen geen damwanden meer zullen worden ingetrild. Op 16 juni erkende de gemeente dat de regels werden overtreden. Op 29 juni vond er overleg plaats met de vereniging en de buurt. Zie uitnodiging tot overleg (e-mail d.d. 16 juni 2015). Van maandag 6 juli t/m vrijdag 10 juli 2015 werd nog een aantal damwanden nagetrild. In een bewonersbrief heeft de bouwcombinatie uitgelegd waarom het natrillen noodzakelijk is.
Zie ook Start bouw ondergrondse parkeergarage Atrium en Uitbreiding Atrium.